APCP - Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi

ENGLISH HRVATSKI
PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI
   

POSTUPAK PRIJAVE

Postupak prijave

Ovdje možete naći opće upute i sve obrasce potrebne za prijavu na investicijski fond projekta. Iznos povrata sredstava iznosi 75%, a iznos najveće potpore koju je moguće ostvariti je 450 000 Kn. Ukupno ulaganje može biti i veće, ali u tom slučaju korisnik financira razliku. Iznos za opremu ne može biti veći od vrijednosti građevinskog dijela investicije.

ZA SVE PODNOSITELJE:
 • Priložen je obrazac JPP – 1
 • Priložen je detaljan nacrt i specifikacije skladišta za gnojivo
 • Jedna ponuda za iznos ispod 75 000 kn
  • Tri ponude za iznose iznad 75 000 kn
 • Priložen je obrazac specifikacije pojedinog troška JPP – 2
  • Ako je ulaganje veće od 75 000 kn priložena je tablica za usporedbu ponuda za ulaganje u objekt i opremu, JPP – 2.1.
 • Priložena je lista sukladnosti s okolišem JPP – 3 potvrđena od Poljoprivredne savjetodavne službe
 • Plan gnojidbe JPP – 3.1
 • Potvrda o sudjelovanju farmera na tečaju o održivom upravljanju gnojivom
 • Potvrda izdana od Porezne uprave da podnositelj prijave je/nije u sustavu PDV-a ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave
 • Potvrda izdana od Porezne uprave da podnositelj nema poreznih dugovanja ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave
 • Preslika Građevinske dozvole ili drugih relevantnih dokumenata u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
 • Potvrda o žiro – računu podnositelja izdana od banke ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave
 • Dokaz o sposobnosti podnositelja da provede ulaganje
  • Obvezujuće ili neobvezujuće pismo namjere banke o kreditiranju
  • Ugovor o kreditu
  • Potvrda banke o stanju na računu podnositelja
 • Izvadak iz zemljišne knjige (list A, B, C) ne stariji od 3 mjeseca na dan podnošenja prijave iz kojeg je vidljivo vlasništvo ili pravo gradnje
 • Ugovor o uslužnom rasipavanju gnojiva (ukoliko podnositelj nema dovoljno vlastitog zemljišta)
 • Popis zadrugara i/ili kooperanata ovjeren od strane zadruge ne stariji od 30 dana na dan podnošenja prijave
 • Za pravne osobe i fizičke osobe koje vode dvojno knjigovodstvo BON 2/SOL 2 ne stariji od 30 dana na dan podnošenja prijave
 • Ako podnositelj zahtjeva ima predstavnika potrebna je punomoć ovjerena od javnoga bilježnika ne starija od 30 dana na dan podnošenja prijave 

COPYRIGHT 2010. ACPC SVA PRAVA PRIDRŽANA